help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Automatisk användaruppdatering

SiteVision cachar användardata för att minimera trafiken mot katalogtjänsten.

Automatiska funktioner för att hålla användardata i synk

Under de avancerade inställningarna för katalogtjänsten finns det två alternativa inställningar för att sköta uppdateringar av användardata: Automatisk uppdatering och Ladda om användare vid inloggning. De två alternativen bör inte vara aktiverade samtidigt eftersom de har samma syfte.

Automatiska uppdateringar

(Kryssa i Automatisk uppdatering för att aktivera uppdateringen.)

Finns ingen generell lösning som passar alla

Varje kund har olika förutsättningar och krav så det går inte att ge någon generell rekommendation om vilket alternativ som är mest lämpligt. Detta måste du som kund avgöra själv utifrån dina förutsättningar och krav. Faktorer som troligen bör tas med i beräkningarna vid ditt val kan exempelvis vara:

 • Hur många objekt finns i katalogen?
 • Hur stora är objekten i katalogen?
 • Hur ofta uppdateras objekten i katalogen?
 • Hur snabbt svarar katalogen?
 • Hur bra klarar katalogen många samtidiga frågor?
 • Hur många och hur ofta loggar användare in i SiteVision?
 • Hur viktigt är det att användardata som SiteVision visar är exakt vid varje enskild tidpunkt?

Nedan följer några för- och nackdelar med de två alternativen samt hur de fungerar.

Automatisk uppdatering

Automatiska uppdateringar fungerar enbart med Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, och Sitevisions interna katalogtjänst.

Automatisk uppdatering gör att SiteVision får notifieringar från katalogen när katalogen förändras. Vid varje notifiering läggs allt som meddelats som förändrat upp i en kö som SiteVision betar av, en i taget (sekventiellt). För varje förändrat objekt så ställer SiteVision en fråga mot katalogen och uppdaterar därefter användarobjektet i SiteVision. När kön är tom så är användardatat som finns cachat i SiteVision i synk med det som finns i katalogen.

Fördelar

 • SiteVision ställer frågor sekventiellt, vilket belastar katalogen betydligt mindre än vid parallella frågor.
 • Uppdateras inte katalogen ofta så tar detta alternativ inte så mycket prestanda, varken för SiteVision eller för katalogen.
 • Om katalogen är en Microsoft Active Directory (AD) så kan Inställningar-knappen användas för att finjustera uppdateringstidpunkten/-intervallet så det passar verksamheten.

Nackdelar

 • Om SiteVision får uppdateringsnotifieringar frekvent från katalogen så kommer SiteVision hela tiden ställa frågor mot katalogen. Kön på det som ska uppdateras tar helt enkelt aldrig slut. Prestanda för SiteVision kommer att försämras eftersom frågor hela tiden måste ställas och bearbetas. Katalogen kommer ständigt att belastas eftersom SiteVision hela tiden ställer frågor och katalogen hela tiden skickar uppdateringsnotifieringar.

Ladda om användare vid inloggning

Denna funktion innebär att SiteVision vid varje inloggning även ställer en fråga till katalogen för att få alla uppgifter för användaren som precis loggade in. Frågan ställs direkt vid varje inloggning, oavsett hur många som loggar in samtidigt (parallellt).

Fördelar

 • Användardata för de som är inloggade är aktuellt eftersom det läses om vid varje inloggning.
 • Får SiteVision många uppdateringsnotifieringar kan detta vara ett mer skonsamt alternativ (eller helt enkelt det enda reella alternativet) än om automatisk uppdatering är aktiverad.

Nackdelar

 • Om många loggar in samtidigt (exempelvis vid varje arbetsdags start) så ställer SiteVision många samtidiga frågor till katalogen och behandlar svaren. Detta minskar då prestanda för både SiteVision och katalogen.
 • Om objekt i katalogen uppdateras väldigt sällan gör denna funktion mycket jobb "i onödan".
 • Data för dem som inte loggar in läses inte om från katalogen. Ändringar som görs för dessa i katalogen upptäcks inte av SiteVision, så data för vissa objekt kan manuellt behöva uppdateras för att hållas i synk.

Vid inloggning så ställer SiteVision alltid en fråga mot katalogen och katalogen svarar tillbaka om inloggningen lyckas eller inte. Ovanstående alternativ har således ingen betydelse för om användare ska kunna logga in eller inte.

Om en användare tas bort från katalogen så gör SiteVision ingenting.

Det användardata som SiteVision redan känner till om användaren behålls. Detta för att funktioner som är beroende av användardata inte helt plötsligt ska sluta fungera eller ge en dålig besökarupplevelse. Exempelvis om webbplatsen via metadata skriver ut namnet på sidansvarig eller via systemvärde skriver ut namnet på den som senast uppdaterade sidan etc. I SiteVisions redigeringsgränssnitt kan du även se historiska data som är beroende av att användardata finns. Exempelvis vem som skapade sidan som visas på Informations-fliken för en webbsidas egenskaper.

Manuell funktion uppdatering av enskilda användarobjekt

Beroende på hur du valt att göra dina inställningar för de automatiska användaruppdateringarna nämnda ovan så kan du vid vissa tillfällen behöva komplettera dem genom manuell användaruppdatering för specifika objekt.

Manuell funktion för uppdatering av samtliga användarobjekt

Om det data SiteVision har om användare inte alls stämmer överens med det som finns i katalogen eller om det är många utspridda användare som är ur synk så kan du manuellt se till att allt data läses om från katalogen genom att trycka på Uppdatera-knappen.

Uppdatera
Denna funktion gör en komplett omläsning för samtliga katalogobjekt som SiteVision känner till. För varje objekt ställs en fråga mot katalogen och datat för användaren i SiteVision uppdateras med det som finns i katalogen. Samtliga frågor körs en efter en (sekventiellt) med en liten fördröjning mellan för att i möjligaste mån minska belastningen på katalogen. Ju fler katalogobjekt som SiteVision känner till, desto längre tid tar det innan allt uppdaterats.

Det finns inget sätt att via gränssnittet få reda på hur långt SiteVision kommit, dvs vilka användare som uppdaterats och/eller hur lång tid som återstår innan alla användare uppdaterats.

Är det endast ett fåtal objekt som är ur synk så är det betydligt mer effektivt och mer skonsamt för katalogen att använda den manuella funktionen för uppdatering av enskilda användarobjekt (se ovan).

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?