help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Sök

Under panelen Sök kan du aktivera sitemaps (information som ligger till grund för en Sitemap-fil), ställa in möjligheten att indexera behörigheter samt notifiera externa crawlers vid föränding av innehåll.

Sitemaps

Sitemaps

De tre sökmotorerna Google, Bing och Yahoo! använder en gemensam standard för sitemaps (en xml-fil). I en sitemap finns information till sökmotorernas spindlar om vad som är nytt på webbplatsen och vad man vill ska indexeras först. Du kan ange ett uppdateringsintervall för att sökmotorerna ska besöka sidan mer regelbundeet. Detta gör att man inte behöver vänta på att hela webbplatsen genomsöks av en sökmotor.

För att få ange en Sitemap-fil behöver ofta administratören ett konto per webbplats hos sökmotorerna (Google, Bing eller Yahoo!). Adressen till sitemaps-filen som ska registreras hos sökmotorerna ser ut enligt: http://<server>/sitemapindex.xml

Webbplatsen måste vara publik för att du ska kunna skapa en sitemap-fil!

Använd sitemaps

Bocka i rutan för att aktivera sitemaps. När du kryssar i rutan så aktiveras funktionen nästa dag.

Uppdateringsintervall för denna sida

Här ställer du in hur ofta du vill att sökmotorerna ska komma in och uppdatera sökträffarna. Standard är "Inte inställd". Om det är ett dokument som ändras ofta så väljer du exempelvis dagligen eller timvis. Är det ett statiskt dokument kanske det räcker med månatligen eller årligen. Följande uppdateringsintervall finns att välja:

  • Inte inställd
  • Aldrig
  • Ofta
  • Timvis
  • Dagligen
  • Veckovis
  • Månatligen
  • Årsvis

Extern crawler

Sökmotoranvändare

Bläddra fram den sökmotoranvändare som ska användas för att nå behörighetsstyrd information. Den ska ha de rättigheter som ska gälla för den externa crawlern när den besöker/"crawlar" sidor på webbplatsen.

Glöm inte att ge sökmotoranvändaren en roll på webbplatsen.

Notera! Sökmotoranvändaren används även vid inskjutning av data till ett eget index, dvs den som skjuter in datat måste autenticera sig som Sökmotoranvändaren.

Gör det möjligt för externa sökmotorer att indexera behörigheter

När en extern crawler autenticerar sig som sökmotoranvändaren besöker filer och sidor med behörigheter så exponeras dessa i svaret till crawlern.

Sökmotornotifieringar

För att lägga till externa crawlers. klicka på länken Lägg till sökmotornotifiering.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" och "Hantera externa sökmotorer" samt licens för "Search Enterprise" (eller tidigare "Sökpaket 2").

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?