help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök facetterad - Avancerat

Avancerat

Behörighetskontroll

Här bestämmer du hur behörighetskontrollen av sökträffarna ska ske. De val som finns är:

 • Tidig kontroll (via behörighetsinformation i sökfrågan)
 • Sen kontroll (via filtrering av sökresultatet)

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att i efterhand kontrollera alla sökträffar i ett sökresultat. Standardinställningen är tidig kontroll.

Att använda sen kontroll kan dock vara nödvändigt om tidig kontroll inte kan användas. Ett exempel på ett sådant potentiellt fall är om det finns IP-adressområden uppsatta på webbplatsen. Dessa gör att vissa icke inloggade användare (via sitt IP-nummer) kan få rätt att läsa vissa sidor - trots att de inte är publika. Används tidig kontroll så får icke inloggade användare endast upp publika sidor/filer/bilder i sitt sökresultat.

Sortering

Sökträffar listas/sorteras efter träffpoäng (relevans) om du inte ställt in någon särskild sorteringsordning. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument. Beräkningen av poängen beror på en stor mängd faktorer och samband, men de mest avgörande beräkningsgrunderna är:

 • hur många gånger sökordet finns med i texten
 • hur tidigt i texten sökordet finns
 • hur stor del av texten sökordet är (sökordet rankas högre i en kort text än lång text)
 • hur vanligt förekommande sökordet är (sökord som förekommer sällan i det indexerade datat rankas högre än ord som förekommer ofta)
 • hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat
 • hur träffen är prioriterad

Om du vill frångå relevans-sortering (dvs "bästa" träffarna först) kan du själv ange vilket/vilka fält som denna modul ska använda som standard.

Använd egen sortering av träffar

Bocka i denna ruta och klicka på länken Lägg till för att lägga till ett sorteringsfält. En ny vy visas:

Lägg till sortering

Fältnamn

Ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet. Exempelvis "name", "name.sortable", "title", "title.sortable" och "lastpublished".

Vill du sortera på metadata så börjar fältnamnet på "metadata.sortable.". Om ditt metadata heter "keywords" så heter fältnamnet "metadata.sortable.keywords".

Sorteringsordning

Sökresultaten kan visas i stigande eller fallande ordning. Standardinställningen är att sökresultaten sorteras stigande.

Exempel: För att sortera efter senast publiceringsdatum skriver du Fältnamn: lastpublished och Sorteringsordning: Fallande.

Tillåt besökare att ändra sorteringsordning

Om du vill ge besökare möjliget att själva sortera sökresultatet kan du lägga till vilka sorteringar som ska vara valbara här. Bocka i kryssrutan.

Som standard så placeras sorteringslänkarna ovanför facetterna. Utseendet för facetter gäller även för sorteringslänkarna, se fliken Utseende.

Klicka på länken Lägg till för att lägga till sorteringsalternativ.

Sökfråga

Använd wildcard-sökning

Denna inställning innebär att enkla sökord automatiskt görs om till wildcard-uttryck. Detta görs för att utöka träffbilden, det vill säga fler sökträffar - oavsett ordändelse.

Om exempelvis besökaren anger sökfrågan "modul" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "modul*".

Om besökaren anger en sökfråga med flera ord, exempelvis "modul innehållande frågor" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "innehållande" OCH "frågor" OCH "frågor*". Det vill säga att wildcard-sökningen sker enbart på det sista ordet om besökaren anger fler ord.

Denna inställning bör alltid aktiveras om modulen är inställd på att använda direktsökning eller om modulen är utpekad som resultatmodul av modulen "Sökruta för person och innehåll"

Sökfält

Använd egna sökfält

Här kan du själv bestämma exakt vilka fält i sökindexet som sökningar ska göras mot och vilka boost-faktorer som eventuellt ska användas. Här kan du lägga till ett fält som kan hantera ordstammar om du vet namnet på fältet.

Om du väljer att bocka i denna ruta så väljer du bort den förinställda söken i Sitevision. Det innebär att du själv måste lägga till vilka fält som sökningen ska göras mot. Gör du inte det så kommer du inte få några sökträffar.

Standardsökfälten i standardindexet (och egna index där ingen ändring vad gäller standardsökfält gjorts) är:

 • name.analyzed
 • title.analyzed
 • content.analyzed

I content.analyzed-fältet görs även sökning på fält med metadata för sökbart innehåll. Vi sätter ingen viktnining på fälten (dvs implicit ^1 på alla tre fälten).

För att lägga till ett sökfält klickar du på länken Lägg till sökfält.

 Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Mallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall påverkar hur sökresultatet är uppbyggt. Det vill säga om du vill ändra ordningen på hur saker presenteras. Exempelvis om du vill visa "Menade du" under sidnumreringen.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Delmallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall påverkar utseendet på sökformuläret. Exempelvis om du vill lägga till en etikett ovanför sökfältet.

Använd egen mall för sökformulär

Denna mall påverkar utseendet på sökformuläret.

Använd egen mall för "Menade du"

Denna mall påverka hur "Menade du" visas.

Använd egen mall för antal träffar

Denna mall påverkar hur antal träffar visas.

Använd egen mall för uppdelning av träffar

Denna mall påverkar visningen av sidnumreringen.

Använd egen mall för sökträffar

Denna mall påverkar utseendet på hur resultatet av sökträffarna presenteras. Exempelvis om du vill lägga till mer information från ett metadatafält.

Använd egen mall för felmeddelanden

Denna mall påverkar felmeddelandet som visas.

Använd egen mall för facetter och sökning

Denna mall ändrar du om du vill påverka hur facetter och sortering för besökare visas.

Frågetolk

Använd avancerade inställningar för frågetolk

Här kan du ange avancerade inställningsparametrar för sökmotorns query parser (Solr eDisMax). För att göra lämpliga inställningar krävs expertkompetens på Solr.

Frågetolk

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder Sitevisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?