help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kategorin Utseende

Webbplatsinställningar innehåller de centrala inställningarna för webbplatsen du befinner dig på. Du kommer åt inställningarna för webbplatsen från samtliga sidor i strukturen, under förutsättning att du har rätt behörighet.

Under Webbplatsinställningar och kategorin Utseende hittar du dessa paneler:

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?