help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Formatmallar

Formatmallar är förinställda typsnitt som används för textformatering på webbplatsen. Formatmallar hjälper dig att skapa ett enhetligt utseende på webbplatsen och underlättar en re-design.

Formatmallar

Under Formatmallar kan du se grundinställningar för BODY samt en lista över de formatmallar som finns på webbplatsen. Här går det att lägga till fler formatmallar. Det finns ingen begränsning i antal formatmallar eller i namngivningen av dem.

Det går inte att ta bort formatmallar, men det går att behörighetsstyra dem så att de inte syns för alla roller.

Grundinställning för webbplatsen

Här visas BODY som ligger till grund för alla andra formatmallar på webbplatsen. Det får endast finnas en formatmall av typen BODY och den kan inte användas i moduler på sidorna.

BODY går att ändra precis som övriga formatmallar genom att du dubbelklickar på den eller klickar på ikonen för att ändra. Här kan du läsa om BODY inställningarna. Standardinställning för BODY är 1 em.

Formatmallar

Till vänster visas en lista med de olika formatmallar som finns på webbplatsen. Namnen och ordningen som visas här är samma som i de olika modulerna som använder formatmallar.

Till höger visas information om den markerade formatmallen samt en förhandsgranskning av den. OM du har ställt in att du hämtar färgen till formatmallen från ditt tema så kan du förhandsgranska även andra teman på webbplatsen genom en dropplista under förhandsgranskningen.

Lägg till formatmall

Klicka på länken Lägg till formatmall längst ner för att lägga till en formatmall. En ny vy visas där du får göra inställningar för hur formatmallen ska se ut.

Ändra formatmall

För att ändra en formatmall, dubbelklicka på den eller markera den i listan och klicka på ikonen Ändra.  Du kan då ändra samma saker som när du lägger till en ny formatmall.

Sortera formatmallar

Du kan sortera formatmallarna genom att flytta på formatmallar i listan. Markera en formatmall som du vill flytta och klicka på ikonen Flytta till höger. Drag droppa formatmallen till den plats i listan där du vill ha den.

Formatmallarna visas alltid i ordningen Rubriker, Stycken och sist Teckenformatmallar.

Se till att brödtext ligger överst eftersom om en modul saknar formatmall används den som ligger överst i listan. Om du lägger ut en ny textmodul används också den formatmall som ligger överst i listan.

Arkiverade formatmallar

Här kan du läsa mer om hur du arkiverar en formatmall.

Förskapade formatmallar

En grunduppsättning av formatmallar finns automatiskt med vid skapandet av en ny webbplats. Det är styckeformatmallen Brödtext, rubrikformatmallarna Rubrik1, Rubrik 2, Rubrik 3, samt Tabellrubrik. Alla inställningar på de formatmallarna är naturligtvis ändringsbara.

Använda egna typsnitt?

Du kan enkelt ladda upp en webbfont som du sedan kan använda i denna panel.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt "Hantera formatmallar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?