help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupptyp​

En grupp kan vara av olika typ beroende på syfte. Som gruppadministratör så kan du ändra grupptypen.

Hur ändrar jag som gruppadministratör grupptyp?

Klicka på knappen "Hantera grupp" och välj sedan i listan bland grupptyperna: öppen, modererad och sluten.

Gruppstatus ändras under Hantera grupp
  • Öppen - Innebär att alla användare kan läsa och skriva i gruppen.
   En användare kan själv gå med i en öppen grupp och följa den. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan se innehållet i gruppen och skriva kommentarer.
  Grupptyp öppen modererad
  • Modererad (öppen) - Innebär att alla användare kan läsa inlägg i gruppen men enbart medlemmar kan skriva i gruppen.
   Gruppadministratören lägger till gruppmedlemmar. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan följa gruppen och se innehållet.
  Grupptyp sluten modererad
   • Sluten (modererad) - Innebär att alla medlemmar kan läsa och skriva i gruppen.
    Gruppadministratören lägger till gruppmedlemmar. Endast medlemmar kan se innehållet.

   När det gäller slutna grupper bryts alla arv. Vill du tilldela andra rättigheter än gruppadministratör och gruppmedlem måste dessa tilldelas för varje grupp.

   Behörighetsinställningarna på en gruppsida gäller före grupptypen. En gruppsida tillhörande en sluten grupp som sätts som publik kan ses av samtliga besökare. Enstaka användare som läggs till och kopplas till en roll på sidan ser innehållet utan vara medlem i gruppen.

   För att kunna ändra grupptyp till Sluten grupp så krävs behörigheten Skapa slutna grupper.

   Modul för att ändra grupptyp:

   Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

   Denna sida publicerades:

   Hjälpte informationen dig?