help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

​Skapa grupp

Nya grupper skapas genom att du går till din profilsida och klickar på länken "Visa alla grupper". En förutsättning för att det ska vara möjligt att skapa grupper är att du har rätt behörighet för detta.

Visa alla grupper

Klicka på knappen "Lägg till grupp" och skriv in namnet på den nya gruppen. Förslag på grupper med liknande namn visas. De grupper som har en bock längst till höger är du redan medlem i.

Om namnet är ledigt kan du klicka på knappen "Skapa grupp" varvid gruppen skapas och du blir gruppadministratör.

Efter att gruppen skapats ska du fylla i information om gruppen.

Namn

  • Gruppens namn.

Beskrivning

  • En beskrivning av gruppen och vad den är tänkt att innehålla/ användas till.

Typ

  • Här väljer du vilken mall som gruppen ska använda. De gruppmallar som finns på din webbplats dyker upp som alternativ.

Status

  • Ange om gruppen är öppen, sluten eller modererad.

Följande modul används för att skapa nya grupper:

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?