help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Administrera grupp

Den eller de användare som administrerar en grupp kallas gruppadministratörer.

En användare som skapar en grupp blir automatiskt gruppadministratör för denna grupp. Samtliga användare kan läggas till som gruppadministratörer, oavsett om de är medlemmar i gruppen eller inte. Som gruppadministratör är användaren automatiskt medlem i gruppen.

Vad kan jag som gruppadministratör göra på en gruppsida?

Administrera grupp

1. Knappen "Hantera grupp" är synlig endast för dig som är gruppadministratör. Via den kan du göra inställningar för den specifika gruppen.

2. En grupp kan vara av tre olika typer. Du som gruppadministratör anger om gruppen ska vara öppen, modererad (öppen) eller sluten (modererad). I detta exempel är gruppen Sluten modererad.

3. Du som gruppadministratör kan sätta en grupps aktivitetsstatus. Det betyder att du kan ange om gruppen ska vara öppen eller stängd för samarbete. Nyskapade grupper är alltid aktiva.

4. Som gruppadministratör kan du ta bort (radera) gruppen. Du får då upp en bekräftelsedialog "Är du säker på att du vill ta bort denna grupp?".

5. Under "Inställningar" finns gruppinställningar som du som gruppadministratör kan göra för den specifika gruppen. Här kan du ställa in gruppens namn och beskrivning samt lägga till fler gruppadministratörer.

6. Du kan lägga till gruppmedlemmar genom att klicka på plusknappen och sedan söka bland användarna på webbplatsen.

Hur vet jag vem som är gruppadministratör?

Det finns minst en men gärna flera gruppadministratörer i en grupp. Gruppadministratörer är markerade med en skiftnyckel i profilbilden.

Bild på administratör med symbolen skiftnyckel.

Hur tar jag bort en annan gruppadministratör?

Genom att klicka på länken "Visa alla medlemmar" kommer du till en översikt över samtliga gruppmedlemmar. För sedan muspekaren över den gruppadministratör som ska tas bort och klicka på krysset till höger om profilen.

Ta bort administratör

Om den före detta gruppadministratören fortfarande ska vara medlem i gruppen, men utan gruppadministratörsbehörighet, behöver du lägga till personen som gruppmedlem igen. Klicka på knappen Lägg till medlem och sök fram personen.

Lägg till medlem

Hur tar jag bort mig själv som gruppadministratör?

Ta bort dig själv genom att klicka på "Visa alla medlemmar" för den specifika gruppen. Klicka på krysset till höger om din användare (se ovan).

Då tar du bort dig själv ur gruppen. Gå sedan med i gruppen igen om du önskar vara medlem i gruppen men inte administratör.

Innan du tar bort dig själv som gruppadministratör, se till att det finns minst en gruppadministratör kvar i gruppen.

Hur hanterar jag som gruppadministratör filer i en grupp?

Som gruppadministratör kan du göra lite mer vad gäller filhantering än övriga gruppmedlemmar. Du kan till exempel låsa upp filer och fastställa versioner.

Moduler som används för att administrera grupper:

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?