help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Etikett

Etiketter är en form av uppmärkning som används för att kategorisera information och göra det möjligt för användare att följa händelser kopplade till etiketter. En uppmärkning ("taggning") görs i ett inlägg eller kommentar genom att ange ett "#" direkt efterföljt av det ord du vill märka texten med.

Det spelar ingen roll om du använder stora eller små bokstäver i etiketten. Taggningarna #SiteVision, #Sitevision och #sitevision räknas som en och samma etikett.

Moduler som är relaterade til etiketter är Aktivitetsflöde och Etiketter.

Modulen Aktivitetsflöde för etikett används för att visa alla händelser för en etikett.

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?