help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mina etiketter

Modulen Mina etiketter används vanligtvis på profilsidor för att visa vilka etiketter som en användare följer. Etiketterna är länkad till en sida där modulen Aktivitetsflöde används (med inställningen "Visa aktivitetsflöde baserat på etikett") för att visa alla händelser för respektive etikett.

Notifieringar för nya inlägg

Om en användare besöker sin egna profilsida så visas antalet nya händelser med en liten markering tillsammans med namnet på etiketten. Markeringen finns kvar till dess att användaren besökt besökt sidan där aktivitetsflödet där etiketten ligger och läs-timouten har löpt ut.

Nytt etikettinlägg markeras med en ring

Lägg till en etikett

Fyll i etikettnamn i inmatningsfältet och klicka sedan på plusknappen för att lägga till en etikett som du vill följa.

Ta bort en etikett

Klicka på de tre punkterna till höger om etikettnamnet. Då visas alternativet "Ta bort". Då tas etiketten bort ur listan och användaren slutar därmed att följa etiketten.

Ta bort etikett

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?