help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Statistik över sökningar

Här kan du visa sökstatistik från detta index under en viss tidsperiod.

Sökstatistik

Sökstatistik

Här ställer du in för vilket tidsintervall du vill ha statistik för.

Antal dagar bakåt i tiden

Hur många dagar bakåt du vill ha statistik för. Standardinställningen är 7 dagar. 

Specificerat tidsintervall

Här kan du ange ett specifikt datumintervall. Klicka på kalenderikonen för att visa en kalender där du kan peka ut datum.

Det valda språket på webbplatsen styr vilka dagar som intervallet "vecka" motsvarar (exempelvis om språket är engelska börjar veckan med söndag.).

För manuella sökstatistikgenereringar gäller alltid det datumintervall som valts i redigeringsläget (inklusive till-datumet).

Datumintervall

Skilj på versaler och gemener i frågorna

Bocka i denna ruta ifall skillnader mellan stora och små bokstäver ska göras i resultatet.

Hämta endast statistik för specifik webbplats

Bocka i denna ruta om du vill avgränsa statistiken till en specifik webbplats. Klicka på ikonen till höger och bläddra fram den webbplats du vill ha statistik för.

Specifik webbplats

Resultat

Här visas resultatet efter du har tryckt på Generera rapport.

Den övre delen av resultatet visar en tabell över sökfråga, antal sökningar och klick efter sökning.

Den nedre delen visar en klickrapport för den raden som är markerad i tabellen. Här listas alla klickningar som är gjorda för det markerade sökordet. Sidnamnen är klickbara länkar. 

Tolkning av resultatet

I exemplet nedan kan vi se att:

  • Sökordet go har fem stycken sökningar. Detta står för 12,5% av det totala antalet sökningar.
  • Av dessa fem sökningarna har ingen lett till att användaren har klickat på en av länkarna i sökresultatet.
Rapport

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver licens för "Search Advanced (tidigare Sökpaket 1)" för att använda den här funktionen.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?