help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Förfining av sökresultat -facetter

Modulen Sök facetterad är en påbyggnad av modulen Sök med stöd för facetter och mer avancerade inställningar, exempelvis vilka sökfält som ska användas och användarstyrd sorteringsordning.

En facetterad sökning är enkelt sagt en kategoriserad sökning. Efter att användaren fyllt i en sökfråga, visas ett antal kategorier som användaren kan begränsa sin sökning till. Finns det mycket information på webbplatsen går det också att kategorisera i flera led. Besökaren klickar då först på en kategori och gör sedan ytterligare en förfining via ytterligare en kategori.

Det innebär att besökaren förutom träfflistan också får en lista med kategorier (facetter). En facett kan exempelvis vara ett varumärke. Vid varje kategori visas hur många träffar som finns inom denna kategori för det angivna sökordet. Detta för att användaren ska veta vad de kan förvänta sig innan de klickar vidare.

Facetterad sök

Exempel på sökresultat för modulen Sök (Facetterad)

Exempel hur det fungerar

Om jag söker på meny så visas de facetter jag ställt in till höger. Där ser du vad du kan fortsätta välja bland.

Om jag i första läget väljer webbsidor så gör jag en filtrering på webbsidor. Nu visas webbsidor med den formatmall jag ställt in och nu försvinner exempelvis PDF för nu kan jag inte välja PDF då jag valt webbsidor.

Exempel webbsidor

Sedan kan jag fortsätta min filtrering. Nu kan jag exempelvis också välja de 35 sidor som finns inom strukturen "Moduler". Nu har jag filtrerat både på webbsidor och moduler (de är markerade med annan formatmall).

Exempel moduler

För att komma tillbaks till fler träffar kan jag nu avvälja (klicka på länken Moduler igen) Moduler för att komma till 191 webbsidor igen. Vill jag nå PDF:er måste jag ta bort filtreringen "Webbsidor".

Denna modul kräver att du har licensen Sökpaket 1, Search Advanced eller Search Enterprise.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?