help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Status

I övre, högra hörnet av redigeringsytan kan du se vilken status en sida har. Publicerad, ej publicerad och ändrad är begreppen som används. För muspekaren över statusikonen för att visa statusinformation.

Status på sidan

Ej publicerad

Statusikon för ej publicerad sida

En sida som endast är synlig i offline-läge har statusen ej publicerad.

För att kunna se sidan krävs det att man är inloggad i verktyget och inne i redigeringsläget.

Publicerad

Ikon för publicerad sida

En sida är skapad och publicerad och syns även i onlineläget.

Ändrad

Dialog för status ändrad

Innehåll som har ändrats i redigeringsläge, där ändringarna inte är publicerade.

Onlineversion och offlineversion skiljer sig åt.

Sidlås

Sidlås

Låsikonen talar om för dig att du, eller någon annan som också är inloggad, låst sidan och därför spärrat sidan för redigering. Detta för att förhindra samtida redigering av en sida. För muspekaren över låset så kan du se vem som låst sidan och när.

Låsa upp sida

Om du har behörigheten "Lås upp sidlås" har du också rätt att låsa upp en sida som är låst av en annan person.

Sidan är låst av Ulrika

Publiceringsprojekt

Publiceringsprojekt

Sidan ingår i ett publiceringsprojekt som har namnet "GDPR-projekt" och är klarmarkerad och därmed är sidan låst för redigering för de som inte är med i projektet. Om du är medlem i projektet kan du ta bort klarmarkeringen och redigera sidan.

Om du inte är medlem

Om du inte är medlem i publiceringsprojektet visas följande information "Sidan är låst för redigering. Medlemskap i publiceringsprojektet krävs".

Du måste vara medlem

Statusinformation

Ikon för statusinformation

För muspekaren över statusikonen för att se statusinformation; vem som senast skapade/ändrade innehållet på sidan och när.

Ångra

Ikon för ångra

När du gör förändringar på en sida, lägger till, tar bort, eller gör förändringar i en modul så kommer Ångra upp som ett alternativ i statusfältet. Du kan också komma åt ångra genom verktygsikonen uppe i vänstra fältet av verktygslisten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?