help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flytta sida

För att flytta en sida, markera den i Navigatorn och drag droppa den till rätt ställe.

Flytta en sida

Flytta sidan "Bloggen" till Tjänster

Det blir en liten blå pil framför sidan/mappen dit du ska flytta sidan.

En varningsruta kommer att fråga om du är säker att du vill flytta sidan.

Varningsruta vid flytt av sida

Det går också bra att flytta flera sidor genom att hålla nere CTRL och markera flera sidor.

Flytta flera sidor

På samma sätt går det att flytta flera bilder i bildarkivet, flytta flera filer i filarkivet eller flera moduler under Innehåll.

För att flytta en sida som ligger långt ner eller upp i strukturen så får man försöka hitta scrollisten till höger för att förflytta sig bland sidorna. Alternativt klippa ut och klistra in sidan där du vill ha den.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?