help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa ny sida

1. Klicka på Skapa ny för att skapa en ny sida.

2. Fyll i namn på webbsidan och välj vilken mall sidan ska baseras på. Sitevision kommer ihåg vilken mall som du senast använde och föreslår den, för att välja en annan klickar du på pilen till höger om texten Välj mall.

exempelbild skapa ny sida

Mallar som innehåller mallytor visas inte i listan. Du kan bara skapa sidor på mallar som innehåller innehållsytor eller som saknar mallytor.

3. Webbsidan har nu skapats. Den är markerad med en orange ikon i navigatorn som visar att den är opublicerad. Se bild nedan.

exempelbild opublicerad sida

4. Fyll på med innehåll och publicera sidan, klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?