help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publicera

Du måste publicera webbsidor, artiklar, länkar och webbplatser för att de ska visas i visningsläget (för besökaren).

publicera

En sida kan ändras i redigeringsläget utan att ändringarna syns i visningsläget för besökarna. För att besökarna ska se ändringarna måste sidan publiceras. Det gör du genom att klicka på ikonen Publicera.

Då öppnas en publiceringsdialog. Beroende på vad som är inställt på sidan som ska publiceras visas ett antal val. Vill du enbart publicera sidan utan att fylla i något annat så klickar du på knappen Publicera längst ner till vänster.

publiceraknappar i publiceringsdialogen

Knappen Publicera och visa publicerar sidan och går till visningsläget av sidan. Läs mer om övriga val i publiceringsdialogen:

  • Fliken Allmänt - Datum och tider - Schemaläggning av publicering och Bäst-före. Notifiering av prenumeranter och Kvalitetskontroll av länkar, tillgänglighet och validering.
  • Fliken Metadata - Lägg till metadatavärden.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Publicera"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?