help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommentarer - Meddelanden

Modulen Kommentarer används för att användare ska kunna skriva kommentarer på sidor.

Meddelanden

Mottagare

Under Mottagare anger du vem som ska bli notifierad när en ny kommentar läggs till. Tre olika varianter går att lägga till. Det kan vara en användare, en e-postadress eller ett metadatavärde.

Välj den typ du önskar uppe i vänstra hörnet:

Välj typ av mottagare
Lägg till mottagare
  • Användare / grupp - välja mottagare genom att bläddra eller söka fram en användare eller grupp
  • E-postadress - ange en fast e-postadress som ska motta meddelandet.
  • Metadata - hämtar värdet från metadata av typen Användare som är uppsatt på webbplatsen tex sidansvarig.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?