help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbfråga

Webbfråga används för att göra små undersökningar bland webbplatsens besökare gällande diverse frågor. Detta mest för att lätta upp webbplatsen samt att göra det intressant för besökarna att gå in regelbundet på webbplatsen. Besökarna klickar bara på det alternativ som passar dem och svaret syns direkt i staplarna.

Skärmdump på modulen Webbfråga

Försöker samma person besvara webbfrågan ytterligare en gång får de beskedet att de redan har besvarat webbfrågan.

De gamla frågorna sparas i arkiv för att kunna återgå till genom länken "Visa tidigare frågor".

Visa tidigare frågor

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?