help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Snabbpublicering

Med snabbpublicering kan du skapa artiklar online genom att fylla i ett formulär utan att behöva gå in i redigeringsläget i Sitevision.

Det enda du behöver göra är att peka ut i vilket arkiv som artikeln ska hamna i samt ange vilken mall som ska användas. Alla text- och bildmoduler som ligger under innehållsytan i mallen blir inmatningsfält i snabbpubliceringen.

Arkivets obligatoriska metadata och mallmetadata kan också bli inmatningsfält i formuläret.

Publiceringsformulär

Denna modul kräver att du har behörigheten Skapa sida, För att kunna förhandsgranska artikeln innan publicering behöver du även behörigheten Granska

För att du ska kunna använda denna modul krävs licens för Snabbpublicering.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?