help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning

Bokning används för att användare ska kunna boka resurser som exempelvis bilar och konferensrum via webbsidan. Man kan kombinera bokningen med ett formulär där användaren kan fylla i uppgifter som kan vara bra att ha i samband med bokningen.

Skärmdump på bokning exempel

För att du ska kunna boka måste du vara inloggad i Sitevision.

Klickar man på en resurs tex Lilla salen öppnas ett nytt fönster där man ser de inställningar (resurs, beskrivning, kategori, plats och ev bild) som är gjorda för den resursen:

Skärmdump på bokningsresurser

Klickar man på en bokning (man ställer in olika färger för egna respektive andras bokningar) så kan man se mer detaljer om den bokningen:

Skärmdump på bokningsdetaljer

När en användare vill boka exempelvis ett konferensrum bläddrar de fram rätt datum, väljer rätt resurs och klickar på den tid som önskas. Ett nytt fönster öppnas där användaren får välja hur lång tid bokningen ska vara och ge en beskrivning av bokningen. Ytterligare information kan anges om man byggt upp ett formulär i samband med bokningen.

Skärmdump på boka

Denna modul kräver att javascript är påslaget.

För att du ska kunna använda denna modul krävs licens för Bokning.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?