help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Formulär

Det finns fyra moduler att välja mellan för dig som ska bygga formulär i Sitevision; e-postformulär, frågeformulär, webbanmälan och enkät. Vilket formulär du ska använda beror på syftet .

Viktigt att veta är att modulerna frågeformulär, webbanmälan och enkät sparar alla svar i Sitevisions databas så att de går att administrera i efterhand, medan modulen e-postformulär endast genererar ett mail med svaren som skickas till utpekad ansvarig.

Svårt att veta vilken modul du ska välja? Jämför modulerna och deras inställningar och funktioner med hjälp av den här listan.

Frågetyper


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Textfråga

rrrr

Envalsfråga

rrrr

Flervalsfråga

rrrr

Kommentar

rrrr

Beställningsfråga

rr

Datumfråga

rr
r

Personuppgiftsfråga

rr

E-postmottagare

rr

Kategorifråga

rr
r

Deltagare


r

Skriptfält

rr

SPAM-skydd med Captcha

rrrr

Graderingsfråga
r

Sidbrytning
r

Bifogad fil

r


E-post


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Skicka notifiering till ansvarig via e-post

r

rrr

Skicka lämnade svar som pdf

r

rr

r

Skicka bekräftelse med e-post (svarsadress)

r

rr


Ange ärendebeskrivning för notifiering

r

rr

r

Ange avsändaradress

r

r

r

r


Utseende


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Ange formatmall för fältnamn

r

 

r

r

r

Ange formatmall för beskrivning

r

r

r

r

Ange formatmall för texter

r

r

r

r

Ange formatmall för inmatning

r

r

r

r

Ange formatmall för felmeddelanden

r

r

r

r

Färg på asterisk i obligatorisk fråga

r

r


r

Presentera frågor på plattor

r

r


r

Mellanrum mellan fält

r

r


r

Text på skickaknapp

r

r

r

r

Markera fält med valideringsfel

r

r

r

r


Meddelanden


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Visa meddelande på sidan efter att svar lämnats

r

r

r

r

Visa lämnade svar från formuläret på sidan

r

rKunna ange egna meddelanden (fullbokat, ledig platser, antal anmälningar)


rSkicka användaren till en annan sida efter att svar lämnats

r

r

r

r

Skicka bekräftelse med e-post

r

r

r


Visa felmeddelade vid oifyllda obligatoriska frågor

r

r

r

r

Samtycke personuppgiftshantering

r

r

r

rBegränsningar


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Sista anmälningsdatum


rrr

Begränsad tidsperiod


rrr

Begränsa antalet deltagare


rr

Öppen undersökning/ öppet formulärr

r

Sluten undersökning/ öppet formulärr

r

Tillåt att användaren kan avbokar¹Begränsning av antal deltagare med hjälp av sluten undersökning där deltagare bjuds in.


Administration online


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Administration av svar online


r

r

r

Skicka e-post till alla deltagare


rSkicka inbjudan
r

Skicka påminnelse
r

Skicka meddelande
r

Ange synliga formulärfält vid administration


rVisa deltagarens namn i administration


r


r

Visa datum för svar i administration


r


r

Exportera till Excel


r

r

r

Exportera som XML


r


r

Svar lagras på webbsida


r

r

r

Lägga till nya deltagare
r

Importera deltagare
r

Exportera deltagarlista
r

Skriv ut lista över detagare


r

r

r

Se lämnade svar


r

r

r

Ta bort svar


r

r

r

Statistik
r

Visa urval
r

Korstabulering
r

Skriv ut statistik
r

Exportera enkät/formulär som PDF


r


r


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?