help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommentarer - Utseende

Modulen Kommentarer används för att användare ska kunna skriva kommentarer på sidor.

Utseende kommentarer

Formatmallar

Rubriker

Välj formatmall för samtliga rubriker i modulen.

Namn

Välj formatmall för kommentatorns namn.

Kommentarer

Välj formatmall för kommentarer som skrivs.

Information

Välj formatmall för information, exempelvis tidsangivelse och gilla-text för kommentaren.

Övrigt

Visa användarens profilbild bredvid kommentaren

Bocka i denna ruta om du vill att profilbilden ska visas bredvid kommentaren. Det är att rekommendera om du har licens för Social Collaboration.

Utan profilbild

Kommentar utan profilbild

Kommentar med profilbild

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?