Logga

Bilduppladdning - Bildmapp

Här pekar du ut den mapp där bilderna som besökaren laddar upp ska hamna i bildarkivet. Du kan välja mellan mapparna i webbplatsens bildarkiv.

Skärmdump på fliken Mappval i bilduppladdning

Denna sida publicerades: 2016-04-04

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39