help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bilduppladdning - Bildmapp

Här pekar du ut den mapp där bilderna som besökaren laddar upp ska hamna i bildarkivet. Du kan välja mellan mapparna i webbplatsens bildarkiv.

Skärmdump på fliken Mappval i bilduppladdning

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?