help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

E-postformulär - Utseende

Under denna flik går det att ändra formatmallar och färger för formuläret.

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

Här kan du ändra formatmallar för

  • Namn- fältets namn
  • Beskrivning - om du valt att fylla i fältet Beskrivning.
  • Texter - vanlig text och frågor
  • Inmatning - det som besökaren fyller i
  • Felmeddelanden - om besökaren exempelvis glömt att fylla i ett obligatoriskt fält

Använd fet stil för namn

Denna bockar du i om du önskar att frågornas namn ska visas med fet stil.

Färger

Asterisk obligatorisk fråga

Här ställer du in färgen på asterisken (*) som betyder att frågan är obligatorisk.

Presentera fälten på plattor

Här kan du välja att presentera frågorna på plattor, annars visas de som vanlig text utan några bakgrunder eller kantlinjer.

  • Bakgrund fält - bakgrundsfärgen som visas som en platta bakom frågan
  • Bakgrund inmatning - bakgrundsfärgen som visas bakom inmatningen
  • Kantlinjer - färgen på kantlinjerna runt frågan
Färger formuläret

Övrigt

Mellanrum mellan fält

Här kan du ställa in om man vill ha större eller mindre mellanrum mellan fälten. Standardvärdet är 10 pixlar. Det går att ändra enhet till em.

Placering av beskrivning

Det går att välja:

  • Nedanför fältet
  • Ovanför fältet

Placeringen beror på beskrivningens karaktär. Denna inställning finns enbart i nya formulärshanteraren.

Text på skicka knapp

Här ändrar du texten på skicka knappen. Standardtexten är "Skicka".

Markera fält med valideringsfel

Om du bockar i denna ruta kommer fälten som är felaktiga att bli rödmarkerade. Gäller inte "inmatningstyp" (det vill säga kontrollerar om @ är ifyllt i inmatningstyp e-post) utan om exempelvis en envalsfråga som är obligatorisk ej är ifylld. Denna inställning finns enbart i nya formulärshanteraren. 

Felmeddelande

Använd det nya formulärutseendet

Om du öppnar ett formulär som är skapat i det klassiska läget eller tidigare än Sitevision 4, finns detta alternativ högst upp där du kan välja att använda det nya formulärutseendet.

Observera att i de olika e-postutskicken tas endast det nya fältet Namn med. Det gamla fältet Namn och det nya fältet Beskrivning skrivs alltså inte ut i mejlen.

Om du använder det nya utseendet flyttas det som stod i gamla fältet "Namn" till "Beskrivning" och det som stod i fältet "Fråga" flyttas till "Namn". Det innebär att du får flytta runt lite saker i ditt formulär om du vill ha liknande utseende som förr. Exempelvis ta bort Beskrivningen och klistra in det i Namn.

Här kan du se ett exempel på ett formulär med denna kryssruta ibockad.

Du kan behöva göra lite justeringar i formuläret för att det ska se bra ut. Det innebär alltså lite extrajobb att konvertera till det nya formulärutseendet. Men i gengäld får du responsiva formulär och några fler inställningsmöjligheter.

Formulär skapat i klassiskt läge

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?