help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbanmälan

Webbanmälan innebär att besökaren kan anmäla sig till en kurs eller likande på webbplatsen. Du bygger upp anmälan som ett vanligt formulär som deltagaren får fylla i. Det finns möjlighet att begränsa antalet deltagare och aktuell tidsperiod (sista anmälningsdag).

Deltagaren fyller i webbanmälan på webben och skickar in den via e-post. Beroende på hur du har gjort inställningarna kan deltagaren se de övriga deltagarna. Administratören kan alltid se vilka som är anmälda genom att klicka på Visa deltagare.

Du kan bara anmäla en person åt gången, vill du anmäla flera åt gången får du använda fälttypen Deltagare i Frågeformulär.

Skärmdump Webbanmälan exempel

Alla som har tillgång till att redigera webbsidan med en webbanmälan kommer även att ha tillgång till anmälningarna. Se därför till att ställa in rätt behörighet på webbsidan.

Om du kopierar ett formulär så försvinner alla svar. Det vill säga du behåller alla frågor men formuläret blir tomt på svar.

För att du ska kunna använda denna modul krävs licens för Webbanmälan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?