help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Frågeformulär

Frågeformuläret används för att bygga formulär som besökarna på webbplatsen kan fylla i. Innehållet sparas i Sitevisions databas. Det finns möjlighet att begränsa antalet deltagare och aktuell tidsperiod (sista anmälningsdag).

Användaren fyller i formuläret på webben och den ansvarige får välja om de vill ha in svaret via e-post och/eller om det ska administreras på webbsidan. Om frågeformuläret administreras på webbsidan så görs detta on-line under "Administration" fliken.

Normalt anmäler du bara en person åt gången, vill du anmäla flera åt gången får du använda fälttypen Deltagare

Alla som har tillgång till att redigera webbsidan med ett frågeformulär kommer även att ha tillgång till svaren. Se därför till att ställa in rätt behörighet på webbsidan.

För att du ska kunna använda denna modul krävs licens för Frågeformulär.

Om du kopierar ett formulär så försvinner alla svar. Det vill säga du behåller alla frågor men formuläret blir tomt på svar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?