help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Enkät

Enkät används för att göra olika typer av undersökningar bland besökarna på webbplatsen. Enkäten kan vara sluten, det vill säga enbart vissa utpekade personer har rätt att svara på undersökningen, eller öppen där vem som helst som besöker webbplatsen kan svara på frågorna. Om en enkät är sluten krävs det att deltagarna först loggar in för att svar ska kunna lämnas.

I Enkät kan du använda frågetyperna text, enval, flerval, datum, kategori, gradering, kommentar och sidbrytning. Det går att ställa in meddelanden och inbjudningar samt notifieringar. Det finns ett statistikverktyg som visar inkomna svar i både antal och procent. Det går att gå in och undersöka en grupp närmare genom att visa urval.

Enkäten skapas helt och hållet i Sitevisions redigeringsläge medan administration av deltagare och analys av lämnade svar görs i onlineläge. När en administratör har rätt att ändra på sidan där enkäten ligger, kommer en verktygsmeny att visas ovanför enkäten. Verktygsmenyn används för att växla mellan de olika funktionerna som finns tillgängliga i on-lineläge.

Alla som har tillgång till att redigera webbsidan med en enkät kommer även att ha tillgång till enkätsvaren. Se därför till att ställa in rätt behörighet på webbsidan.

Resultat av Enkät

Det går endast att ha en formulärsmodul per sida. Om du lägger till flera formulärsmoduler kan du få oönskade resultat i form av till exempel dubletter av svar.

Om du kopierar ett formulär så försvinner alla svar. Det vill säga du behåller alla frågor men formuläret blir tomt på svar.

För att du ska kunna använda denna modul krävs licens för Enkät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?