help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

E-postformulär

E-postformuläret används för att skapa ett formulär som besökarna på webbplatsen kan fylla i. Det kan exempelvis vara en intresseanmälan där besökaren fyller i sina uppgifter som skickas in via e-post.

Resultat av E-postformulär

Det finns också andra webbformulär i Sitevision:

  • Frågeformulär - där svaren kan lagras och administreras på webbsidan
  • Enkät - formulär där svar och statistik lagras på webbsidan.
  • Webbanmälan - för anmälan till olika aktiviteter. Har till stor del ersatts av frågeformulär.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?