help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

E-postformulär - Formulär

När du ska bygga upp ett helt nytt formulär går du till fliken Formulär och lägger till fält.

Lägg till fält

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält.

Skärmdump på fliken Fråga

Då öppnas ett ny vy Lägg till fält där du kan välja bland olika fälttyper. I detta fall är fälttyp Text valt.

Ny fråga - textfråga

Fyll i namn och välj fälttyp, i detta fall Text. Övriga alternativ är valbara att fylla i. Klicka OK.

En fälttyp tar 100% av ytan om du inte går in specifikt på varje fält och anger en max storlek (under fliken Utseende)

Visar ett fält

Ett fält tar 100% av ytan

Lägg till ytterligare en fråga

För att lägga till ytterligare en fråga, klicka på plusknappen - antingen till höger om den befintliga frågan för att få en fråga på samma rad eller klicka på plusknappen på raden under för att få frågan under den befintliga frågan.

Ny fråga

Om du lägger till en fälttyp på samma rad så delas ytan upp på två.

Två fält

Två fält på samma rad innebär att ytan delas upp på två

Lägger du upp tre fälttyper på samma rad delas ytan på tre och så vidare. Du kan ha max fyra fält på samma rad.

Tre fält på samma rad

Tre fält på samma rad innebär att ytan delas upp på tre

Fyra fält

Fyra fält på samma rad innebär att fälten delas upp på fyra

Om du har fyra fält på en rad så staplas fälten två och två när skärmytan blir mindre. Om du är nere på ytan av en telefon staplas fälten på varandra.

Om du har fyra fält på en rad så gråas plusknappen ut och en tooltip visar "Max antal fält uppnått".

Inställningar på fråga

Ny fråga

Om du markerar en fråga så visas tre ikoner i högra hörnet:

  • Ändra fält - För att göra en ändring i en befintlig fråga. Exempelvis rätta ett stavfel, lägga till ett alternativ eller liknande.
  • Ta bort - Tar bort markerad fråga.
  • Flytta fält - Flyttar markerat fält. Markera ikonen och drag droppa fältet dit du vill ha den i formuläret.

Om du håller ner shift-tangenten samtidigt som du flyttar ett fält kan du lägga fältet på samma rad som ett befintligt fält.

Fälttyper

Det finns tio olika fälttyper (text, enval, flerval, kommentar, bifogad fil, e-postmottagare, kategori, personuppgifter, beställning, skript och SPAM-skydd med Captcha) i e-postformuläret.

När du har valt en fälttyp så visas inställningar som hör till just den frågan. Alla frågetyper har tre flikar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?