help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kontakt/Följare

Modulen Kontakter visar de personer eller grupper som du valt att lägga till.

  • Du kan lägga till öppna grupper, begära åtkomst till en modererad grupp och du kan bli inbjuden till att delta i en stängd grupp.
  • Du får notifieringar, kan kommentera och ladda upp filer.

Modulen Följare visar de personer som följer en användare eller grupp.

  • Du kan bara följa en modererad grupp.
  • Följade får inga notifieringar när något händer i gruppen utan det visas enbart i deras aktivitetsflöde.
  • De kan bara läsa i gruppen, inte skriva inlägg eller kommentarer

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?