help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flytta Tillägg i head

Det här är ett exempel på gamla tillägg i head. Hur ska du tänka när du ska flytta över det till det nya i SiteVision 4? Vad ska flyttas till CSS-tillägg, JavaScript-tillägg och Kodtillägg? När ska du lägga dem på en sida och när ska de ligga i mallen?

Favicon

Faviconen bör flyttas till Kodtillägg på webbplatsen. Markera webbplatsen och välj Egenskaper på webbplatsen -> kategori Funktioner och fliken "Kodtillägg". Då ärvs den ner till alla underliggande sidor.

Ange följande i kodtillägg:

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon" />

Kodtillägg för favicon

SV icons

Detta är egna ikoner (eot, woff, ttf, svg). Dessa bör läggas i en textfil som du sedan laddar upp i filarkivet. Därefter pekar du ut denna fil som CSS-tillägg i mallen på den första mallen. Då medföljer de till alla sidor som bygger på den mallen.

Css-tillägg på mall

Webmaster Tools

Google Analytics verktyg bör flyttas till kodtillägg på webbplatsen. Markera webbplatsen och välj Egenskaper på webbplatsen -> kategori Funktioner och fliken "Kodtillägg". Då ärvs den ner till alla underliggande sidor.

Kodtillägg

Menu och Modules

Två vanliga css-filer. Bör läggas i den första mallen som CSS-tillägg.

CSS-tillägg i mallen

App

JavaScript som bör läggas i bodydelen i JavaScript-tillägg på mallen.

JavaScript-tillägg på mall

Roboto/Covered By Your Grace

Externa typsnitt bör ligga längst ner i listan på CSS-tillägg på den första mallen. Då medföljer de till alla sidor som bygger på den mallen.

Externa typsnitt
  • Namn - arbetsnamn i Sitevision. Bara ett namn för CSS-tillägget i listan.
  • Källa - här anger du adressen till typsnittet. Tänk på att inte klistra in http://adress.se för då gäller enbart typsnittet för http, inte https. Om du istället skriver // så gäller det för båda varianterna.

Det är det namn som står efter family= som du använder dig av när du ska använda typsnittet. I detta fall Roboto.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?