help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Användare

Under panelen Användare kan du hantera användare och grupper i katalogtjänsten samt webbanvändare. Du kan skapa nya och ta bort användare. Du kan också skapa en ny webbanvändare. Du kan dock inte tilldela dem behörigheter här – det gör du under egenskaper på huset/sidan under alternativet Behörigheter.

När du kommer till denna panel så kan du antingen söka efter ett katalogobjekt eller bläddra fram det i strukturen.

Webbanvändare går endast att söka fram.

Användare

Sök efter användare

Här kan du söka efter användare i katalogtjänsten. Sökningarna är inte skiftlägeskänsliga d.v.s. ingen skillnad görs på sökning med stor eller liten bokstav.

Det går att söka på olika sätt:

  • Namn - Söker på förnamn, efternamn och gruppnamn
  • Användarnamn
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Egen sökfråga

Namn

Fyll i det namn du letar efter exempelvis Malin så söker den på Malin. I fältet Namn görs wildcard-sökning utan att du skriver * efter sökordet .

Sök efter användare

Användarnamn

Nu kan du söka på användarnamn i fältet Användarnamn. Fyller du däremot i en stjärna (*) efter början av namnet Ma* så söker den på allt som börjar med Ma.

Sök användarnamn

Förnamn

Fyll i det förnamn du söker efter i inmatningsfältet. Fyller du i exempelvis Lars så söker den enbart på förnamn Lars.

Sök förnamn

Efternamn

Fyll i det efternamn du söker efter i inmatningsfältet. Fyller du i exempelvis Olsson så söker den enbart på efternamn Olsson.

Sök förnamn

E-postadress

Fyll i den e-postadress du söker efter i inmatningsfältet. Fyller du i exempelvis info@sitevision.se så söker den enbart på denna e-postadress. Fyller du däremot i en stjärna (*) före @ så söker den på alla e-postadresser som slutar med sitevision.se.

Sök på e-postadress

Egen sökfråga

Här kan du fylla i en egen sökfråga som söker efter vilket attribut som helst som finns i katalogen. Sökfrågan skrivs inom parantes. Exempelvis om du vill få fram alla som har en titel chef i katalogtjänsten så skriver du (title=chef).

Egen sökfråga

Observera att du bör vara noggrann med versaler och gemener. Om du vet att det ska finnas fler chefer så kan du alltid söka efter (title=chef*) så söker den på allt som börjar med chef.

Vill du söka efter en mapp i katalogen gör du det här under egen sökfråga genom att skriva (ou=mappnamn).

Bläddra i katalogen

Klicka på mappikonen för att leta fram en användare genom att bläddra i trädstrukturen i katalogtjänsten. Klicka på pilen framför en mapp för att öppna innehållet i mappen.

Bläddra

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera användare"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?