help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Roller

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter.

Roller

Roller

För att förenkla tilldelning av rättigheter till användare och grupper av användare så används roller. En roll är en namngiven godtycklig uppsättning av rättigheter.

I listan visas befintliga roller.

Lägg till en roll

Om inte önskad roll finns så skapar du en ny roll genom att klicka på länken Lägg till roll.

Ikoner

Ikoner

Ta bort en roll

För att ta bort en roll så markerar du rollen i listan och klickar på krysset till höger om rollnamnet.

Om du tar bort en roll så tar du bort den på hela webbplatsen.

Ändra en roll

För att ändra en roll så klickar du på ikonen Ändra roll till höger om rollnamnet. Då öppnar sig det fönster som visas när du lägger till en ny roll.

Flytta en roll

Sorteringen av rollerna är viktig eftersom om du har rätt att ändra behörigheter så har du bara rätt att ändra på behörigheter som motsvarar den egna behörigheten och de roller som ligger under den behörigheten i listan. Därför ska den behörighet som är högst (flest rättigheter) ligga överst i listan. Flytta en roll genom att markera den och klicka på ikonen för att flytta och drag droppa rollen till rätt plats i listan.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt "Hantera roller".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?