help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Katalogtjänster

Sitevision använder katalogtjänster för att verifiera användare och dess rättigheter i systemet. En eller flera kataloger kan sättas upp på serverobjektet som dessa kan du sedan använda på respektive webbplats. Katalogtjänsten måste följa LDAP-standarden.

När du öppnar denna panel visas de katalogtjänster du lagt till på webbplatsen.

Skärmdump på fliken Katalogtjänster

Flera katalogtjänster på samma server

Det går bra att ha flera katalogtjänster på en och samma server. Om en användare ligger upplagd i mer än en av katalogtjänsterna kommer det första användarobjektet som matchar användarnamnet att användas för att verifiera inloggningen. Sökningen sker ovanifrån i katalogtjänsterna. Det innebär att katalogtjänsterna behöver ligga i en viss ordning för att användare som finns i flera katalogtjänster ska kunna logga in. Flytta en katalogtjänst i listan genom att drag droppa den till rätt plats.

Det krävs Sitevision Portal eller Sitevision Enterprise för att få lägga till flera olika kataloger, så kallat Multipla kataloger.

OBS! I Cloud är det endast system-kontot som når den här panelen.

Lägg till katalogtjänst

För att lägga till en katalogtjänst som finns uppsatt på serverobjektet, klicka på länken Lägg till katalogtjänst.

Ta bort katalogtjänst

För att ta bort en befintlig katalogtjänst så markerar du aktuell katalogtjänst i listan och klickar sedan på krysset till höger.

Ett nytt fönster öppnas med en fråga om du är söker på att du vill ta bort katalogtjänsten:

Ta bort

Om du tar bort katalogtjänsten så kommer användarnas namn att skrivas ut (vid exempelvis Sidansvarig). Informationen finns kvar men du kan inte ladda om ny information från katalogen.

Om en katalogtjänst tas bort från serverobjektet som är upplagd på webbplatsen så försvinner katalogtjänsten från webbplatsen.

Inaktiv katalogtjänst

Du kan inaktivera en katalogtjänst på serverobkejetet. Det går då inte att logga in för användarna. Katlogtjänsten kan inaktiveras om du har något problem med kopplingen till katalogtjänsten eller om du av någon anledning vill hindra användarna att logga in vid ett visst tillfälle.

En inaktiv katalog visas med ett genomstrykning i listan över katalogtjänster.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera katalogtjänstinställningar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?