help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

WebApp - Inställningar på egenskaper

Här finns möjlighet att byta vilken kategori tilläggsmodulen hör till i modulväljaren.

Inställningar på en WebApp

Uppdatera automatiskt

Alla appar från SiteVision Marketplace blir automatiskt uppdaterade. Detta för att vi ska se till att kunderna har den senaste versionen. Det finns dock en inställning på tilläggen att slå av automatisk uppdatering. Vi rekommenderar dock inte att du slår av detta! Det kan innebära problem! Rör inte denna kryssruta om du inte har extraordinaire skäl att göra detta. Om du har ändrat detta så visas en knapp med texten "Uppdatera" istället för "Installera" i SiteVision marketplace. Du kan då uppdatera den manuellt men du måste såfall aktivera den senaste versionen av tillägget manuellt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?