help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

WebApp - Egenskaper

När WebAppen är tillagd kan du under egenskaper för tillägget se information, göra inställingar och ställa in behörigheter. Du når egenskaperna genom att högerklicka på WebAppen och välja alternativet Egenskaper.

Egenskaper på en WebApp

Följande vy innehållande information, inställningar och behörighet visas då

Egenskaper på en webapp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?