help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

WebApp - Behörighet

Här ställer du in om tilläggsmodulen ska vara tillgänglig för alla roller på webbplatsen eller om den ska begränsas till en eller ett par roller.

Behörighet för en WebApp

Privilegierat läge

En app kan i sitt manifest deklarera att den vill få tillgång att använda en Tjänsteanvändare i sin kod. Läs mer om detta på developer.sitevision.se

Detta förutsätter också att det finns Tjänsteanvändare uppsatta på webbplatsen.

Aktivera privilegierat läge

Detta läge kan användas av WebApps/RESTApps för att utföra behörighetsstyrda operationer som en specifik tjänsteanvändare. Bocka i denna ruta för att aktivera det.

Välj sedan bland de tjänsteanvändare som finns i listan (de som är uppsatta på webbplatsen visas i listan).

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?