Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Etiketter - Utseende

Från och med SiteVision 6.1 så använder sig alla nyutlagda Etikettmoduler sig av Envision. För att justera utseendet på dessa så använder du Envision. Under webbplatsinställningar når du panelen Envision. För att ställa in utseende på Etiketter så väljer du inställningarna för Brickor. Sen väljer du den bricka du ställt in i Etikettsmodulen.

Etiketter Utseende

För moduler utlagda på en sida/mall innan SiteVision 6.1:

Etiketter utseende

Färger

Här kan du välja att använda färger från Envision eller peka ut någon av dina wepplatsfärger.

Använd färger från Envision

Bakgrundsfärg

 • Brand
 • Success
 • Warning
 • Danger
 • Info

Textfärg

 • Brand
 • Success
 • Info
 • Warning
 • Danger
 • Hover
 • Base
 • Darker
 • Dark
 • Normal
 • Light
 • Lighter
 • Lightest

Se http://envisionui.io/utils/colors/

Använd webbplatsfärger

Om du vill välja från dina webbplatsfärger väljer du detta altrnativ och bläddrar fram de färger du ska använda för Bakgrundsfärg och Textfärg.

webbplatsfärger Etiketter

Storlekar

Här kan du öka storleken på etiketten.

Tips på fler utseendejusteringar

Hur tar du bort sökrutan med söksträngen och sökknappen?

Gå in under fliken Avancerat -> Mallar -> Delmallar och bocka i "Använd egen mall för sökformulär". Ta bort raderna 35-41 (som handlar om searchInputId), 44 (searchButtonId) och 46 (searchButtonId) i den egna mallen.

Hur gör jag om jag vill ha en rubrik på sökmoduls-sidan som skriver ut vad sidan handlar om (dvs etiketten användaren har klickat på)?

För att få en rubrik som beskriver vad listningen består av. Lägg till följande skript i sök-modulen. Gå in under fliken Avancerat -> Mallar -> Delmallar och bocka i "Använd egen mall för antal träffar".

Ta bort:

<p class="$hitCountClass" tabindex="0" style="margin-top:0.4em" aria-live="assertive">
$scriptUtil.messageFormat($pattern, $argsList.unwrap())
</p>

Skriv istället:

#set ($searchQuery = $searchPhrase.split(':'))
#set ($searchTag = $searchQuery[1])

<p class="$hitCountClass" style="margin-top:0.4em" aria-live="assertive">
Visar resultat för etikett: <strong>#$searchTag</strong>
</p>

Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss