help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Etiketter - Utseende

Utseendet i Etiketter styrs med hjälp av Envision. För att justera utseendet på dessa så använder du teman. Under webbplatsinställningar når du panelen Tema.

Utseende på Etiketter

Etikettyp

Här väljer du vilket tema som etiketten ska visas med. Standardinställlningen är att den hämtar från Primary.

Färger i Envision

Standardutseende på etikettyper om du inte gjort ändringar själv under Teman.

Tips på fler utseendejusteringar

Hur tar du bort sökrutan med söksträngen och sökknappen?

Gå in under fliken Avancerat -> Mallar -> Delmallar och bocka i "Använd egen mall för sökformulär". Ta bort raderna 35-41 (som handlar om searchInputId), 44 (searchButtonId) och 46 (searchButtonId) i den egna mallen.

Hur gör jag om jag vill ha en rubrik på sökmoduls-sidan som skriver ut vad sidan handlar om (dvs etiketten användaren har klickat på)?

För att få en rubrik som beskriver vad listningen består av. Lägg till följande skript i sök-modulen. Gå in under fliken Avancerat -> Mallar -> Delmallar och bocka i "Använd egen mall för antal träffar".

Ta bort:

<p class="$hitCountClass" tabindex="0" style="margin-top:0.4em" aria-live="assertive">
$scriptUtil.messageFormat($pattern, $argsList.unwrap())
</p>

Skriv istället:

#set ($searchQuery = $searchPhrase.split(':'))
#set ($searchTag = $searchQuery[1])

<p class="$hitCountClass" style="margin-top:0.4em" aria-live="assertive">
Visar resultat för etikett: <strong>#$searchTag</strong>
</p>

Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?