help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Egna sökindex

Via kategorin Sök och Panelen Egna sökindex på serverobjektet kan du skapa egna index och gör inställningar på dem. De egna sökindexen är kopior av standardindexet, som du sedan kan konfigurera.

På det egna sökindexet kan du göra inställningar för bland annat prioriterade träffar, schemalagda rapporter, urval, fält och pipeline.

Använd Egna sökindex

När du har gjort inställningar på ett eget sökindex behöver du indexera om webbplatsen för att de nya inställningarna ska börja gälla. I modulerna Sök, Sökruta och Sök facetterad behöver du peka ut ett eget sökindex som grund för sökningar i modulerna. Om du inte pekar ut ditt egna sökindex så kommer standardindexet fortsatt användas.

Läs mer om inställningnarna i modulerna:

Eget index i modulen Sök

Eget index i modulen Sökruta

Eget index i modulen Sök facetterad

I SiteVision Cloud hittar du egna sökindex via Webbplatsinställningar och panelen Egna sökindex. Det räcker med att du har licens för Search Advanced för att ha ett eget sökindex i SiteVision Cloud.

Eget index på serverobjektet

Du behöver licens för "Search Enterprise (tidigare Sökpaket 2)" för att använda den här funktionen.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?