help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen UGC-index

UGC-indexet innehåller användargenererat innehåll - exempelvis allt som slutanvändare i Social Collaboration skapat som exempelvis kommentarer och inlägg.

Sökindex

Här kan du se sökindexets totala storlek och hur många objekt det innehåller. Som objekt räknas användarprofiler.

Sökvägen visa var indexet ligger i serverns filstruktur och gör det möjligt att ta bort det specifika indexet manuellt.

Användargenerat innehåll

Ställ sökfråga

Klicka på knappen Ställ sökfråga för att ställa en sökfråga och få fram fullständig information om sökindexet eller för att söka fram det som finns i sökindexet för en specifik användare. 

För att få tillgång till UGC-indexet krävs licens för Social Collaboration.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?