help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Sociala profiler

Sociala profiler innehåller information som blir tillgänglig via sökningar på användaridentiteter i Social Collaboration. Du använder någon av de sökmoduler som ingår i Social Collaboration för att göra sökningar. I indexet finns information om alla användarprofiler och de användarfält som är knutna till dem. Informationen kan vara till nytta vid avancerad utveckling av sökskript.

Sökindex

Här kan du se sökindexets totala storlek och hur många objekt det innehåller. Som objekt räknas användarprofiler.

Sökvägen visa var indexet ligger i serverns filstruktur och gör det möjligt att ta bort det specifika indexet manuellt.

Användarindex

Klicka på knappen Ställ sökfråga för att ställa en sökfråga och få fram fullständig information om sökindexet eller för att söka fram det som finns i sökindexet för en specifik social profil. 

Du kan specificera din sökfråga genom att genom att skriva fältnamnet följt av kolon och sedan ditt sökord, exempelvis id:<id-numret för den sociala profilen> för att söka på ett specifikt id-nummer

Du kan ta reda på hur många sociala profiler som finns totalt eller på en specifik webbplats.

Alla identiteter i indexet för sociala profiler, oavsett webbplats
Sök på: *:*

Alla identiteter för en specifik webbplats
Sök på: site:<id-numret för webbplatsen>

Träffbild

Använd synonymer

Kryssrutan möjliggör egen hantering av synonymer för de sociala profilerna. Klicka på Lägg till synonym-knappen för att ställa in synonymer. Se synonymer för smeknamn för ett exempel på användningsområde.

För att få tillgång till profilindexet krävs licens för Social Collaboration.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?