help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

RESTApps - Inställningar på egenskaper

Under inställningar för en RESTApp kan du ändra namnet på RESTApp-tillägget. Det är viktigt att tänka på att namnet blir en del av RESTAppens URL.

Ändrar du namnet kommer även RESTAppens URL att ändras!

Inställningar restapps

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?