help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

RESTApps - Restriktioner

REST-API

Tillåt anrop

Om du bockar i denna kryssruta så får du anropa RestApp:en. Denna kryssruta är ibockad som standard. Bockas enbart ur om du vill stänga av RestAppen av någon anledning.

Restiktioner RestApp

Behörighet

Här kan du ställa in så att olka användare/grupper kan få olika behörighet till att anropa metoder i RestAppen.

Som standard är det inställt att Inloggade användare har behörigheten GET dvs att alla inloggade användare har rätt att anropa GET-metoder i en RestApp.

HTTP definierar en uppsättning förfrågningsmetoder för att indikera önskad åtgärd som ska utföras för en given resurs

  • GET - används för att hämta data
  • POST - används för att skicka data
  • PUT - används för att ersätta data
  • DELETE - används för att radera data

Cross-origin

Här ställer du in begränsningar för "Cross origin" anrop. Du kan ange följande:

  • Tillåt inte från någon domän
  • Tillåt från alla domäner
  • Tillåt endast för specifierade domäner. Du får då lägga till tillåtna domäner i en lista genom att klicka på länken Lägg till domän.

Privilegierat läge

En app kan i sitt manifest deklarera att den vill få tillgång att använda en Tjänsteanvändare i sin kod. Läs mer om detta på developer.sitevision.se

Detta förutsätter också att det finns Tjänsteanvändare uppsatta på webbplatsen.

Aktivera privilegierat läge

Detta läge kan användas av WebApps/RESTApps för att utföra behörighetsstyrda operationer som en specifik tjänsteanvändare. Bocka i denna ruta för att aktivera det.

Välj sedan bland de tjänsteanvändare som finns i listan (de som är uppsatta på webbplatsen visas i listan).

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera tjänsteanvändare"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?