help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Infoga-metadata

Sett inn metadata finner du under ikonet Sett inn i verktøylinjen.

Det er mulig å sette inn de metadatafeltene som er satt opp på nettstedet og som har krysset av for alternativet "Feltet kan settes inn i moduler (f.eks. Tekst)". Hvis det for eksempel finnes en metadata på nettstedet som forteller hvem som er ansvarlig for siden, kan du velge å skrive den ut i en tekstmodul.

Eksempel: Skriv ut Kontakt: og velg deretter Sett inn -> Metadata -> Kontaktperson:

Infoga metadata från kontaktperson

Hvis en verdi allerede finnes i metadataene, vises den i tekstmodulen:

Kontakt

Hvis du holder markøren over en innsatt metadataverdi, vises den med grå bakgrunnsfarge for å vise at verdien er hentet fra metadataene.

Hvis du ennå ikke har angitt en verdi i metadataene, vises teksten "Ingen verdi angitt". Dette endres for eksempel ved publisering hvis du legger inn denne verdien.

No value ännu för Kontaktperson

Exempel på Infoga metadata

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?