help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fanen Utseende

Egen tabell

Celleavstand (CSS-utfylling)

Celleavstand angir avstanden mellom teksten inne i tabellcellen og den indre kanten av cellen. Tykkelsen angis i piksler eller em.

Ingen padding

Ingen padding

0.5em padding

0,5 em padding i tabellen

Alternativ radfarge (oddetallsrader)

Hvis tabellen inneholder mange kolonner og rader, kan du gjøre den lettere å lese ved å farge tabellen annenhver rad. Her velger du alternativ radfarge for oddetallsrader. Fargene som er angitt på nettstedet, vises i en liste.

Alternativ radfarge (partallsrader)

Her velger du annenhver radfarge for partallsrader. Fargene som er angitt på nettstedet, vises i en liste.

Bakgrunnsfarge rubrikktceller

Her velger du en bakgrunnsfarge for rubrikkcellene. Fargene som er angitt på nettstedet, vises i en liste.

Hvis du vil fjerne en valgt farge, klikker du på krysset til høyre i nedtrekkslisten:

Navn

E-postadresse

Anna Andersson

anna.andersson@foretaget.se

Lena Nilsson

lena.nilsson@foretaget.se

Magnus Johansson

magnus.johansson@foretaget.se

Ta bort bakgrundsfärg

Margin i cellen

Her kan du velge mellom alternativene Ingen margin eller Margin .

Hvis du velger ingen margin, vil det ikke være noe mellomrom mellom cellene. Hvis du velger margin, blir det en margin til både neste rad og neste celle.

Cellmarginal

Marginal - det blir då en marginal till nästa rad och nästa cell

Ingen marginal

Ingen marginal mellan rader och celler

Rammer

Kryss av i denne boksen hvis tabelltypen skal bruke rammer. Da vises flere alternativer.

Plassering

Her velger du hvor du vil ha rammene:

 • Rundt - rammer rundt hver celle
 • Rader - rammer kun for å markere rader
 • Kolonner - rammer bare for å markere kolonner

Type

Her velger du hvilken type ramme du vil ha:

 • Heltrukket
 • Prikker
 • Streker
 • Dobbel
 • "Groove"
 • "Ridge"
 • "Inset"
 • "Outset"

Farge

Her velger du fargen på kanten. Fargene som kan velges i listen, er de fargene som er angitt på nettstedet.

Tykkelse

Her velger du hvor tykk kanten skal være. Den kan angis i piksler eller em. Klikk på plussknappen for å øke tykkelsen eller på minusknappen for å redusere tykkelsen på rammen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?