help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Dekorasjoner

  • En dekorasjon er en lagret innstilling (for utseende og marginer) i en modul eller layout. Du må ha rettigheten Administrer websidelayout for å kunne endre en lagret dekorasjon. Det er også mulig å endre navn på dekorasjonene.
  • En dekorasjonsmal er en lagret innstilling på flere moduler eller layouter. Her kan du legge til at dekorasjonsmaler kan brukes av redaktører (når de er opprettet under dekorasjonsmaler) og kan gis nytt navn. Hvis du vil endre innholdet i dekorasjonsmalen, må du imidlertid ha rettigheten Vis dekorasjonsmaler for å bytte til den visningen.
  • En CSS-regel er en CSS-regel som er lenket via egendefinerte utvidelser i head eller egendefinerte utvidelser i css-filen. Det er også mulig å deklarere egendefinerte CSS-regler her i denne innstillingen i stedet for å lage egendefinerte utvidelser i CSS-filen. Etter at du har lagt til CSS-regler på nettstedet, kan redaktørene markere moduler og layouter med disse.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen " xxx".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?