help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Certifikat

På panelen Åtkomstkrav kan du aktivera HTTPS för webbplatsen eller enstaka sidor.

Panelen åtkomstkrav

Protokoll

Inga krav

Om ingen inställning gjorts ärvs protokoll från ovanliggande sida.

HTTP

Sidan kan endast nås via HTTP.

HTTPS

Sidan kan endast nås via HTTPS och anrop omdirigeras automatiskt.

Innan du kan aktivera HTTPS måste ett certifikat vara installerat på servern som webbplatsen körs på.

För att ändra åtkomskrav för en sida behöver du behörigheten "Hantera behörigheter"

Installera certifikat, så här gör du

1. Beställ certifikat

Beställ ett certifikat hos valfri leverantör. Vi rekommenderar PKCS12 nyckellager.

2. Aktivera HTTPS

SiteVision använder Apache Tomcat som webbserver, gör på följande sätt:

  1. 1. Kopiera certifikatet till data/keystore
  2. 2. Redigera server.xml (hittas i tomcat/conf)
  3. 3. Leta reda på följande:
Förstora bilden
  1. 4. Ändra sökväg certificateKeystoreFile och lösenord certificateKeystorePassword. Om PKCS12 nyckellager används, lägg till certificateKeystoreType och ange PKCS12. Om ett certificateKeyAlias saknas för certifikatet så ta bort den raden, annars ersätt standardvärdet "tomcat" med eget certificateKeyAlias.
Förstora bilden
  1. 5. Spara
  2. 6. Starta om Sitevision-tjänsten
  3. 7. Kontrollera uppstart och initiering av certifikatet i data/log/system/wrapper.log

3. Testa

Prova om det går att surfa till webbplatsen via https://

Denna konfiguration är standard i Apache Tomcat. För ytterliggare inställningar eller mer anvacerad konfiguration hänvisar vi till Apache Tomcats egna dokumentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att installationsguiden endast gäller er med egen drift. Ni som använder Sitevision Cloud finner mer information om Certifikat i Sitevision Cloud på Mina Sidor.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?