help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide A/B-test

A/B-tester, en del inom CXM, använder du för att optimera eller anpassa webbplatsen utefter besökaren.

Med A/B-test kan du utreda om din teori fungerar, om besökaren gör sakerna som du har tänkt dig. A/B-testet kan hjälpa dig skapa en så effektiv webbplats som möjligt där besökarnas beteenden hjälper dig avgöra utseendet på webbplatsen. Vad funkar bäst? Gör två olika versioner av en sida och mät dessa mot uppsatta mål.

A/B-tester handlar om att utgå från hypoteser och arbeta utfrån detta. Det kan handla om att ändra en rubrik, flytta en knapp eller byta ut bakgrunden för att nå de uppsatta målen.

En rekommendation inom A/B-testning är att köra ett A/B-test per gång och webbplats. När A/B-testet är aktivt bör dessutom uppdateringsstopp av sidan råda under testperioden. Standardtiden för ett test brukar vara cirka två veckor (beror på mängden data och mål).

Kör bara ett A/B-test per sida.

Ha bara två varianter (A och B) utöver standardvyn. Sitevision har stöd för att testa fler varianter men det blir betydligt svårare att mäta resultat.

En användare kan bara vara med i ett test (persistent cookie).

Hur gör jag ett A/B-test?

1. Formulera din hypotes och bestäm hur du ska mäta den (antal sidvisningar, antal besökare eller liknande).

2. Aktivera A/B-test på en sida.

3. Skapa de olika innehållen på sidan med hjälp av anpassade vyer.

4. Koppla ihop testfall med din nya, alternativa vy.

5. Starta A/B-testet.

Så här gör du

1. Hitta hypotes

Ett exempel kan vara att du har en knapp som säger "Boka demo". Man vill undersöka vilken typ av knapp som kan generera flest klick genom att testa att ha olika utseende på knapparna. Standardknappen är grå, test A har en grön knapp och test B har en röd knapp.

Denna hypotes skulle mätas genom att se hur många besökare som kommer till sidan "Boka demo".

2. Aktivera A/B-test på en sida

Se hur du aktiverar A/B-test på en sida.

3. Gör tre olika innehåll på sidan med hjälp av anpassade vyer

Markera den layout som innehåller det innehåll du vill ändra, högerklicka och välj Vyer -> Tillåt vyer. Det skapas då en Standardvy som är din originalvy.

Tillåt vyer

Nu ska du skapa dina alternativa vyer. Markera layouten, högerklicka och välj Vyer -> Skapa vy. Ange namn på vyn. I detta fall "Test A - grön knapp".

Alternativ vy

Skapa en ytterligare alternativ vy och döp den till "Test B - röd knapp".

4. Koppla ihop testfall med den alternativa vyn

Klicka på ikonen A/B-test i verktygslisten. Välj testfallet "Test A - grön knapp".

Ikonen A/B-test och Gratis knapp

Nu kopplar du ihop ditt testfall med rätt alternativ vy. Bläddra fram till vyn "Test A - grön knapp". Klicka OK.

Skapar gratis vyn

Gör samma sak för den andra alternativa vyn, "Test B - röd knapp".

6. Starta A/B-testet

När du publicerar sidan kan du välja att starta testet.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera AB-tester"

Nu kan du förhandsgranska de olika varianterna via ikonen för A/B-test i redaktörsmenyn.

Förhandsgranska sidan hur de olika varianterna ser ut

Beroende på din trafikmängd tar det olika tid innan ditt A/B-test kan betraktas som klart. När det är klart och du genom statistiken identifierat det mest framgångsrika alternativet, sätt den som standardvy (markera vyn, högerklicka och välj Standardvy). Städa därefter gärna upp genom att ta bort övriga vyer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?