help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Hvordan justerer jeg bredden på en kolonne?

1. Hvis jeg har en tabell med 3 kolonner og ønsker at romkolonnen skal være smalere :

Navn
Rom
E-postadresse
Maria Andersson
R1234
maria.andersson@foretaget.se
Lars Larsson
R2456
lars.larson@foretaget.se
Theresia Larsson Johannesson
R5678
theresia.johannesson@foretagetspecial.se
Ann Jonsson
R4578
ann.jonsson@foretagetspecial.se


2. Marker kolonnen, høyreklikk og velg Kolonne -> Kolonnebredde .

Kolumnbredd

3. Velg et mindre tall hvis du vil ha en smal kolonne (f.eks. 3 em).

3 em kolumnbredd på Rum

3 em kolumnbredd på Rum

4. Velg et høyere tall hvis du vil ha en bredere kolonne (f.eks. 10 em).

3 em kolumnbredd på Rum

10 em kolumnbredd på Rum

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?