help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Paneler Lisenser

Under panelet Lisenser kan du se hvilke lisenser som er installert på nettstedet. Lisensene tilsvarer det du som kunde har i din avtale med SiteVision AB.

Licenser

Legge til en lisens

Du kan legge til en ny lisens ved å klikke på Legg til lisens. Dette åpner en filvelger der du kan velge en lisensfil. Det kan være flere lisensfiler.

Når du har lagt til en ny lisens, bør du gå online slik at SiteVision kan laste inn eventuelle nye funksjoner.

Husk deretter å oppdatere rollene med den nye modulen/funksjonen.

SiteVision AB sender alltid lisensfilene som en .zip-fil. Du må imidlertid pakke ut lisensfilen før du legger den til.

Slett lisens

Det er også mulig å slette en lisensfil, velg filen i listen og klikk på krysset til høyre .

Egenskaper for lisensen

Dobbeltklikk på endringsikonet til høyre for å se lisensegenskapene. Her kan du se hva en lisensfil inneholder.

Ta bort licens, licensegenskaper

Tidsbaserte lisenser

Løyver kan være tidsbaserte, for eksempel hvis du har et prøveløyve. Det gjøres en lisenskontroll hver natt. Når en lisens er i ferd med å utløpe (en uke før), sendes en e-post til systemansvarlig. Utløpte lisenser markeres med rødt.

I rolleadministrasjonen under modulrettigheter vises tidsbaserte lisenser i rødt.

Lisensinformasjon

Her kan du se informasjon om lisensen din.

Info licenser

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?